О нама

Удружење за међународно кривично право (УМКП)

Удружење за међународно кривично право (УМКП) основано је као нестраначко и невладино, непрофитабилно удружење грађана, чији је циљ истраживање, проучавање и прожимање научног, стручног и образовног програма од стране правника и оних који се баве питањима изучавања кривичноправних научних дисциплина. 

Удружење има за циљ допринос и афирмацију права као науке и струке и примена права у пракси, посебно кривичноправних и других научних дисциплина које доприносе бржој и свестранијој хармонизацији српског кривичног законодавства са светским.

ПРОГРАМ 24. МЕЂУНАРОДНЕ НАУЧНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
МЕЂУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА „ОДНОС МЕЂУНАРОДНОГ КРИВИЧНОГ И НАЦИОНАЛНОГ КРИВИЧНОГ ПРАВА“
Одржана 23. традиционална међународна научна конференција Удружења за међународно кривично право
ЗБОРНИК РАДОВА СА 23. МЕЂУНАРОДНЕ НАУЧНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ УМКП
ПРОГРАМ МЕЂУНАРОДНЕ НАУЧНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ „РАСКРШЋА МЕЂУНАРОДНОГ КРИВИЧНОГ И КРИВИЧНОГ ПРАВА – РЕФОРМА ПРАВОСУДНИХ ЗАКОНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ“
МЕЂУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА „РАСКРШЋА МЕЂУНАРОДНОГ КРИВИЧНОГ И КРИВИЧНОГ ПРАВА – РЕФОРМА ПРАВОСУДНИХ ЗАКОНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ“
Чланови Удружења за међународно кривично право о налогу за хапшење Владимира Путина
ОТВОРЕНА ПИТАЊА МЕЂУНАРОДНОГ КРИВИЧНОГ ПРАВА И РЕФОРМА КРИВИЧНОГ ЗАКОНОДАВСТВА СРБИЈЕ
Удружење за међународно кривично право (УМКП)

Архива активности

О досадашњим активностима погледајте нашу архиву активности.