О нама

Удружење за међународно кривично право (УМКП)

Удружење за међународно кривично право (УМКП) основано је као нестраначко и невладино, непрофитабилно удружење грађана, чији је циљ истраживање, проучавање и прожимање научног, стручног и образовног програма од стране правника и оних који се баве питањима изучавања кривичноправних научних дисциплина. 

Удружење има за циљ допринос и афирмацију права као науке и струке и примена права у пракси, посебно кривичноправних и других научних дисциплина које доприносе бржој и свестранијој хармонизацији српског кривичног законодавства са светским.

Одржана 23. традиционална међународна научна конференција Удружења за међународно кривично право
ЗБОРНИК РАДОВА СА 23. МЕЂУНАРОДНЕ НАУЧНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ УМКП
ПРОГРАМ МЕЂУНАРОДНЕ НАУЧНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ „РАСКРШЋА МЕЂУНАРОДНОГ КРИВИЧНОГ И КРИВИЧНОГ ПРАВА – РЕФОРМА ПРАВОСУДНИХ ЗАКОНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ“
МЕЂУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА „РАСКРШЋА МЕЂУНАРОДНОГ КРИВИЧНОГ И КРИВИЧНОГ ПРАВА – РЕФОРМА ПРАВОСУДНИХ ЗАКОНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ“
Чланови Удружења за међународно кривично право о налогу за хапшење Владимира Путина
ОТВОРЕНА ПИТАЊА МЕЂУНАРОДНОГ КРИВИЧНОГ ПРАВА И РЕФОРМА КРИВИЧНОГ ЗАКОНОДАВСТВА СРБИЈЕ
Тема годишње Међународне научне конференције
Oдржана је 21. Међунарона научна конференцијa на Тари
Удружење за међународно кривично право (УМКП)

Архива активности

О досадашњим активностима погледајте нашу архиву активности.