21. Тематска међународна научна конференција

21. Тематска међународна научна конференција

Уважене колегинице и колеге,

Удружење за Међународно кривично право има задовољство да Вас позове да као правни стручњак и зналац узмете учешће, на 21. Тематској међународној научној конференцији на тему

„Изазови међународног права“. Пре свега мислимо на последице деловања светске пандемије изазване короном вирусом. Отуда очекујемо да ће неко од Вас сигурно имати жељу да пише:
– да ли је дошло до повећања кривичних деле за веме трајања пандемије изазване короном вирусом;
– да ли су била угрожена људска права и права окривљеног и оштећеног у кривичном поступку;
– колико се у пракси примењује аналогија у кривичном праву, са посебним освртом на међународно кривично право;
– институт одложеног кривичног гоњења предности и мане;
– Начело реципроцитета међу државама, посебно насталим државама после распада СФРЈ;
– Да ли је дошло до повећања корупције у периоду трајања пандемије;
Ово су само неке теме које служе да Вас подстакну на размишљања. Очекујемо и Ваше предлоге тема и сугестије. Ваш рад, не већи од 14 куцаних страница са апстрактом и закључком на енглеском језику, треба да нам доставите до краја марта 2020. године, како би имали времена да извршимо међународну анонимну рецензију. Рад ће бити објављен у Зборнику радова са Конференције, а Ви као аутор добићете Сертификат о учешћу на Тематској међународној научној конференцији.
Конференција ће се одржати од 12. до 16.маја 2021. годие на Тари у хотелу „Оморика“. Захваљујемо Вам се на сарадњи.
Генерални секретар Удружења, Проф, др Срето Ного. С.р