ЗБОРНИК РАДОВА СА 23. МЕЂУНАРОДНЕ НАУЧНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ УМКП

ЗБОРНИК РАДОВА СА 23. МЕЂУНАРОДНЕ НАУЧНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ УМКП

Велико нам је задовољство да научној и стручној јавности представимо Зборник радова са 23. традиционалне међународне научне конференције Удружења за међународно кривично право, на општу тему „Раскршћа међународног кривичног и кривичног права – реформа правосудних закона Републике Србије.

ЗБОРНИК РАДОВА >>